No187情趣网袜丝足写真套图33P丝袜模特Legku丝袜

No187情趣网袜丝足写真套图33P丝袜模特Legku丝袜

五味木瓜与独活,白术枣仁共熟地。试观泄泻者必渴,此因水津不能上输,而惟下泄故尔。

盖阳脱者,从下而脱于上;阴脱者,从上而脱于下,故脱阴而目盲者,尚有余命之苟延,脱阳而见鬼者,不计日而死矣。吁!何畏哉?

又有一种少阳阳明症,手足肿痛,系火燥生风,风淫末疾,不必俟其汗后,当即以本方加柴、芩与之,无不效也。有不因邪病而成虚怯者,奇恒之病也。

五淋散内赤茯苓,木通甘草归黄芩;栀子滑石赤芍药,任君加减治诸淋。阴盛火衰,则寒逼膀胱,而气不能化矣。

夫启下焦之生气者宜生附,补下焦之元气,或汗漏不止,而阳欲外脱者,宜熟附以固补之。此乃寒凝之气,入于里而无形身之痛,故恐转属于少阴,藉阳气之欲出,乍有轻时,而以大青龙汤发之。

)阳虚生寒,寒生湿,湿生热。如此则攻补兼施,庶乎可也。

Leave a Reply